Všeobecné podmínky poskytovaných služeb

I. Obecná nabídka služeb

Vystudovala jsem Vysokou školu chemickou technologickou, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a moje bakalářská práce byla zaměřená na téma prebiotika ve výživě koček. Následně jsem studovala magisterský obor Klinické chování zvířat Velké Británii na Universitě v Lincolnu.Co se týče samotné práce s problematickými domácími mazlíčky, mám praxi čtyři roky v oboru.

Svým zákazníkům nabízím:

 • Poskytování služeb, které jsou zaměřeny na diagnostiku, prevenci a řešení problémového chování domácích malíčků, zejména se zaměřuji na práci s kočkami
 • Věnuji se také mentoringu pro lidi z oboru či zájemce o obor.
 • Příležitostně tvořím také online texty či přednášky – i na zakázku.

II. Diagnostika, prevence a řešení problémového chování domácích malíčků

V rámci naší práce je velmi důležitá součinnost s pánečky, protože to jsou právě oni, se kterými jejich domácí mazlíček žije a v naší práci vycházíme právě z toho, že každý takovýto majitel se snaží udělat to nejlepší, aby žil ve spokojené symbióze se svým mazlíkem.

Nabízím pomoc konkrétně v těchto oblastech problémů v chování domácích mazlíčků, s výhradou dalšího nežádoucího chování :

 • Nečistotnost
 • Agresivita
 • Špatný vztah mezi kočkami v domácnosti
 • Ničení zařízení bytu či domu
 • Nevyžádané a obtěžující vyžadování pozornosti ze strany majitele
 • Sebepoškozování a obsedantně kompulzivní poruchy

V rámci preventivní činnosti na předcházení vzniků problémů nabízím tyto služby :

 • Příprava koček na stěhování
 • Příprava domácích mazlíčků na nové členy domácnosti, zejména na příchod miminek či nových dospělých osob
 • Pomoc s pochopením základů etologie kočky domácí, tj. pomoc při pořízení domácího mazlíčka
 • Přizpůsobení životního prostředí v rámci domácnosti pro radostnější život kočky a praktičtější život jejího majitele.

V případě, že se u zvířete vyskytne zdravotní problém, moji práci řeším ve spolupráci s veterinárním lékařem, respektive majiteli doporučím primárně vyhledat služby veterinárního lékaře a následně řešit behaviorální problémy. Na přání klienta můžu doporučit konkrétní veterinární lékaře, se kterými dlouhodobě spolupracuji.

II. a) Postup a cena služeb

Úvodní konzultace

Jak první lze zakoupit úvodní konzultaci, při které které mi majitel zvířete vyplní zaslaný dotazník. Na základě jeho následné analýzy jsem schopna principiálně posoudit problém a navrhnout krátkodobé řešení. To se následně nechá týden běžet, poté se opět spojíme, a pokud bude problém vyžadovat řešení dlouhodobé, bude klientovi doporučena některá z navazujících služeb:

Je nutné ovšem vzít v úvahu, že se jedná o poradenství obecné, orientační, poskytnuté pouze na základě skutečností a informací, které v majitel kočky uvede v dotazníku. Tuto službu poskytuji formou :

 • písemně prostřednictví emailu
 • prostřednictvím telefonu
 • prostřednictvím videohovoru

Celou Úvodní konzultaci je třeba vyčerpat – v normálním případě – do 1 týdne (to zn. první hovor + další po týdnu). Maximálně však do 14 dní – později to postrádá smysl, proto to možné není, a nevyčerpaný čas bohužel propadne.

Cena za úvodní konzultace činí 3 000 Kč.

Osobní návštěva prostředí (ve kterém kočka žije)

Návštěva trvá přibližně dvě hodiny, při které zkoumáme životní prostředí zvířete, vztahy, tzv. interakci mezi zvířetem a jeho pánečkem, chování zvířete v „jeho“ prostředí. Mojí snahou je co nejlépe pochopit a posoudit příčiny problému v chování zvířete. Výsledkem návštěvy je vypracování terapeutického plánu, který majiteli zašlu do 7 pracovních dní emailem či poštou dle jeho přání.

V rámci balíčku následuje také podpora v průběhu řešení. Na základě provedených poznatků navrhnu klientovi :

 • optimalizaci řešení nežádoucí situace, 
 • stanovím možnost zlepšení chování zvířete
 • upozorním na možná rizika
 • vyhodnotím, do jaké míry je možné sjednání nápravy.

Prognóza možností zlepšení situace patří k podstatné části mých služeb. Je nutné vzít v úvahu, že každé zvíře je živá bytost a není možné paušalizovat tzv. křivku zlepšení chování a řešení problému. V rámci návštěvy v prostředí zvířete je ale možné vyhodnotit, zda má smysl pokračovat v další práci a do jaké míry bude tato práce úspěšná. Nutná je zejména spolupráce s majitelem zvířete.

Terapeutický plán se stanoví na dobu čtyř či dvanácti týdnů s ohledem na možný problém, který zvíře může mít. Nejčastěji se tedy jedná o :

 • Nutnost změnit jídelníček
 • Provádět pravidelný tréning
 • Změnu prostředí, resp. úpravu prostředí
 • Změnu v přístupu ke zvířeti
 • Doporučení dalších postupů při interakci se zvířetem
 • Konzultace s veterinárním lékařem ohledně další možné odborné léčby

V rámci zakoupeného balíčku poskytujeme dle dohody konzultace problémů, které se mohou během této doby vyskytnout. Konzultace daného rozsahu jsou již uhrazeny v rámci zakoupeného balíčku (viz níže). Vždy se s předstihem dohodneme se na časovém harmonogramu poradenství.


Malý měsíční balíček:
Cena diagnostiky a konzultace na místě včetně terapeutického plánu a dohodnutých konzultací (maximálně 4x 20 min online či po telefonu v průběhu terapeutického plánu) je 6 500 Kč.

Velký tříměsíční balíček:
Cena diagnostiky a konzultace na místě včetně terapeutického plánu a dohodnutých konzultací (maximálně 12x hodina v průběhu terapeutického plánu, a to buďto na místě či online) je 19 000 Kč. Zároveň je v těchto 3 měsících možné konzultovat změny či dotazy i mimo smluvené konzultace.

Nad rámec dohodnutých konzultací dle terapeutického plánu můžeme poskytnout klientovi i další poradenství, dle jeho přání. Cena dalších konzultací nad rámec terapeutického plánu činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu práce.

 • V případě, že po čtyřech týdnech (v případě malého balíčku) či po 12 týdnech (v rámci velkého balíčku), při dodržení terapeutického plánu nedojde k předpokládanému zlepšení v chování domácího mazlíčka, postupujeme již individuálně na základě dohody s klientem. Zpravidla je vhodné, aby nám klient poskytl videozáznam chování zvířete, které není narušeno přítomností tzv. cizí osoby, eventuálně, aby nám poskytl další doplňující informace ohledně zvířete. Rovněž je možné klientovi navrhnout přezkoumat zdravotní stav zvířete, či přehodnotit původní diagnózu.
 • Můžu Vám pouze poskytnout svůj odborný názor. Pokud mé rady nedodržíte či se mnou nebudete dobře komunikovat, nemůžu bohužel ručit za výsledky.

Na základě získaných informací tuto situaci vyhodnotíme a klientovi navrhneme způsob řešení, kterým je:

 • Další terapeutický plán
 • Ukončení další práce z důvodu, že nelze důvodně předpokládat další posun ve zlepšení chování zvířete.

Pohotovost

Zároveň lze zakoupit i Pohotovost. Toto rychlostní poradenství začíná vyplněním krátkého dotazníku klientem, který následně analyzuji a do 48 hodin se s klientem spojím a navrhnu řešení. Je nutné ovšem vzít v úvahu, že se jedná o poradenství obecné, orientační, poskytnuté pouze na základě skutečností a informací, které v majitel kočky uvede v tomto krátkém dotazníku. Rady jsou navíc spíše záchovné či preventivní. Nepomáhám s potížemi, které musí řešit primárně veterinární lékař!

Cena pohotovosti je 4 500 Kč.

Krédo mé práce je : Pokud existuje cesta ke zlepšení, najdu ji.

Je nutné si však uvědomit, že nelze najít vždy 100% jistotu, že tuto cestu najít je vůbec možné. V tom spočívá pointa naší práce, že se snažíme učinit vše pro to, abychom našli řešení, byť u každého domácího mazlíčka je tzv. strop nastavený jinak.

III. Mentoring

V rámci mentoringu sdílím své know-how se začátečníky i profesionály z oboru (zejména veterinární lékařství, veterinární sestry, dlouholetí chovatelé či kočičí chůvy). Mentoring neslouží jako rekvalifikační kurz, ani se nejedná o náhradu univerzitního studia.

Každé setkání je třeba předem objednat. Zakoupené hodiny je nutné vyčerpat do 1 roku od zakoupení. Pokud nedojde z mé strany k hrubému porušení vztahu (např. když se nedostavím na schůzku), za normální situace je částka za úvodní konzultaci nevratná – tvoří zálohu. Musíme se totiž předem poznat, než se pustíme do další spolupráce. I úvodní konzultace mi však zabere čas a energii, proto je částka i při nenavázání dlouhodobé spolupráce nevratná.

Úvodní konzultace je povinná. Musíme se totiž poznat a ujistit se, že si navzájem sedíme. A že jsem pro Vás ten správný člověk. Poté lze zakoupit jednotlivé hodiny či balíčky (levnější za jednotku). Cena konzultací se pak odvíjí od úrovně, na které budeme začínat:

Při zakoupení největšího balíčku (8 hodin) je možné kontaktovat mě s dotazy či žádostí o radu i mimo domluvená setkání. Spoléhám na to, že toto nebude můj mentee zneužívat, a témata budeme řešit primárně během domluveného setkání. V případě, že bude třeba kontaktu mimo sezení více než 60 min, mám možnost odečíst nadbytečný čas od samotného balíčku. Klient bude upozorněn, že se této hranici blížíme. Pokud se přesažení limitu stane již na konci balíčku a nebude tedy možné částku odečíst, klient bude požádán o dodatečnou úhradu.

Mentee bere na vědomí, že odpovědnost za seberozvoj i vlastní kariéru nese pouze on sám. Mentoring slouží jako sdílení a provázení, ne jako přenášení odpovědnosti za pozitivní i negativní výsledky na mou osobu.

IV. Online obsah a přednášky

Online produkty (e-booky či přednášky) prodávám skrze systém SimpleShop. Po uhrazení objednávky Vám skrze tento systém zašlu zakoupený produkt. Je tedy třeba počítat s tím, že nejen mně, ale také tomuto portálu také sdělujete své osobní údaje.

E-booky a přednášky prodávané přes SimpleShop lze uhradit pouze skrze SimpleShop. Ten také vystaví fakturu a zašle ji zákazníkovi na email.

V. Platební podmínky a zrušení či přesuny termínů

Platbu za poskytované služby prosíme uhradit vždy předem, a to převodem na náš účet č. 123-0615260247/0100. Na případu pracuji vždy s předstihem, zejména studiem podkladů a dotazníku, proto je to nutné. Terapeutický plán je možné majiteli zaslat i na dobírku.

To, na čem se domluvíme, platí. Pokud to z nějakého důvodu na straně klienta není možné, aplikuji následující:

Doba před domluveným termínemUplatnění storna
Více než 7 dníVracím 100 % uhrazené částky zpět.
2-5 dní před Vracím pouze 50 % uhrazené částky zpět.
Méně než 2 dny * Částku již nevracím.

* V takovém případě totiž není možné najít včas náhradu za tohoto klienta, vzhledem k charakteru služby. Práci se totiž snažím dělat s co nejlepší odpovědností a k tomu potřebuji čas na přípravu, která je součástí mé práce.

Storno bude dle tabulky uplatněno zejména v těchto situacích:

 • Přesuny termínů
 • Zrušení termínů či ukončení spolupráce (pokud si spolupráci rozmyslíte, je to v pořádku, jen mi dejte včas vědět)
 • Nedostavení se na schůzku
 • Zpoždění na straně klienta (čekám zpravidla 10 minut, poté zaplacený čas propadá)
 • Nedodání potřebných podkladů (např. při Úvodní konzultaci procházím dotazník předem, pravidla se tedy vztahují na např. opožděné zaslání vyplněného dotazníku zpět)

V tomto směru prosíme naše klienty o pochopení.

VI. Zabezpečení a zpracování ochrany osobních údajů

Podrobně jsou, především vzhledem k novým povinnostem, rozepsány v Zásady cookies (EU).

Identifikace poskytovatele služeb :

Kateřina Štiblická, IČO: 08613834 (identifikovaná osoba),
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

V případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno,
 • adresu
 • e-mailovou adresa
 • telefonní číslo
 • číslo účtu a případně další údaje v souvislosti se službami a informace ohledně zvířete (např. údaje v dotazníku či lékařské zprávy).

Osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro zpracování odpovědi, resp. terapeutického plánu, tedy pro plnění našeho smluvního vztahu. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy, resp. po dobu spolupráce mezi poskytovatelkou těchto služeb a majitelem zvířete.

Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou v případě spolupráce zasílaná sdělení v souvislosti s poskytovanou službou. E-mailová adresa bude mnou uchovávána po dobu účinnosti smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, Kateřinou Štiblickou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics a jiným poskytovatelům služeb  – jejichž služby jsou v současné době využívány a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů. V souladu s platnou legislativou mohou být údaje zpřístupněny veterinárnímu lékaři se, kterým bude projednávaný zdravotní problém zvířete, pokud si majitel zvířete nebude řešit sám se svým veterinárním lékařem. Osobní údaje mohou být případně poskytnuty pojišťovně v případě řešení pojistné události.

Protože využívám daňového poradenství, je třeba počítat i s tím, že Vaše údaje (uvedené na faktuře) uvidí také.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě zakoupení online produktu skrze SimpleShop udáváte nákupem svůj souhlas, aby tento portál zpracoval Vaše osobní údaje, které mu poskytnete, zejména email a číslo účtu. Na tento email Vám po uhrazení přijde objednávka, případně bude využit pro komunikaci a řešení problémů. Jestliže dojde během prodejního cyklu k úpravě zakoupeného produktu (zejména k vytvoření bonusového obsahu), vyhrazuji si právo zaslat Vám jej jako přílohu na uvedený email.

VII. Problémy při objednávání online obsahu

Jestliže se vyskytne problém při objednávání online obsahu – příruček atp. – zašlete mi na email, ze kterého Vám dorazila faktura, následující:

 • Číslo objednávky
 • Potvrzení o platbě, pokud proběhla
 • Email, na který jste si přáli obsah zaslat (pokud se liší)

Bez těchto údajů není možné zkontrolovat, zda se někde vyskytla chyba, případně ji napravit. Nelze proto řešit problémy a požadovat nápravu např. skrze komentář na sociálních sítích, kde k těmto údajům nemám přístup, a nelze tedy tímto způsobem požadovat nápravu, zvláště pokud mi uvedené nezašlete ani po výzvě.

VIII. Právo odmítnout poskytnutí služby

Vyhrazuji si právo neposkytnout jakoukoli ze služeb či odmítnout prodej produktu společnosti či jednotlivci, a to i bez udání důvodu. Stejně tak si vyhrazuji právo spolupráci v jakémkoli bodě ukončit, například pokud si s klientem osobně nesedneme či dokonce z důvodu nevhodného chování klienta, a to bez udání důvodu.

IX. Váš souhlas se smluvními podmínkami spolupráce

Zadáním objednávky dáváte souhlas s uzavřením našeho vztahu v rovině obchodně-právní a uvedená ujednání jsou závazná jak pro poskytovatelku služby Kateřinu Štiblickou, tak pro majitele zvířete, který si službu objednal. Zároveň tím vyjadřujete souhlas s mými smluvními podmínkami.

Přesunout se na začátek