O mně

Jmenuji se Bc. Kateřina Štiblická, MSc.,
a řešení problémového chování zvířat jsem vystudovala v zahraničí.

Magisterský obor Klinické chování zvířat jsem vystudovala v britském Lincolnu, a v průběhu let získala cennou praxi nejen u svých vlastních klientů, ale také při řešení problémového chování koček pro Opuštěné kočičí tlapky.

Právě obor Klinické chování zvířat slouží k řešení problémového chování zvířat.

Díky studiu jsem se tedy naučila přístupy a metody založené na současné vědě, a to od předních špiček v oboru behaviorálních veterinárních věd, jakou je například geniální profesor Daniel Mills.

Vím tedy, čeho si všímat, jak se ptát, jaké řešení navrhnout a jak Vás i zvíře podpořit na cestě k úspěchu.

Vzdělání:

Klinické chování zvířat, University of Lincoln, Lincoln, Velká Británie

Vedoucí diplomové práce: profesor Daniel Mills
Obdržený titul: Master of Science

Technologie potravin, VŠCHT Praha

Bakalářská práce: Prebiotika ve výživě koček
Obdržený titul: Bakalář

Díky studiu nabízím nadstandardně kvalitní služby na světové úrovni.

Další vzdělávání a kurzy, například:

Radikální otevřenost: Jak dávat účinnou zpětnou vazbu (2020)

Kurz od týmu Konec prokrastinace

Lincoln Animal Cognition Conference (2020)

Konference o aktuálních výzkumech na poli chování zvířat

Akreditované kurzy od Linky bezpečí (2019)

„Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými“
„Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží“

Semináře pro chovatele pořádané Sdružením chovatelů koček

Orientuji se tedy v chovatelství koček, a také si rozšiřuji vědomosti ve veterinární problematice.

Přednáška od behavioristů Thada a Angi Lacinakových:

„Zvířecí agrese v pozitivním tréninku a jak s ní pracujeme“, ČZU Praha

A mnoho dalších…

Péče ušitá na míru

Každý klient i jeho zvíře si zaslouží individuální péči.

Nedávám obecné rady.

Samotný problém totiž často bývá pouhou špičkou ledovce – např. strach kočky či psa z ohňostrojů může pramenit z obecné nejistoty zvířete. Problém tudíž diagnostikuji až po důsledném prozkoumání situace.

Řeším tedy příčiny, ne jen příznaky.

Provedu Vás celým řešením problému. Navrhnu takové řešení, které bude vyhovovat Vašemu životnímu stylu a možnostem. Společně to zvládneme.

Etické zásady a vize:

Vždy usiluji pouze o zlepšení situace

Nikdy nenavrhuji postupy, které by pro zvíře mohly být nepříjemné či stresující.
Určité míře stresu se při změnách nelze vždy vyhnout, v tom případě se ujistím, že jsou na místě opatření k jeho zmírnění.

Respektuji svobodu a práva klienta

To, co se nakonec klient rozhodne učinit, je vždy na něm.

Respektuji životní styl a víru klienta

Řešení vždy navrhuji tak, aby vyhovoval právě konkrétnímu člověku či rodině. Respektuji Váš názor, víru a životní styl.

Sdílím své know-how

Věřím, že když člověk něco ví, měl by se podělit. Píši články a přednáším. Viz má účast v médiích či přednášková činnost.

Inspiruji ostatní

Přispívám k rozvoji tohoto povolání a inspirovat i další šikovné lidi, aby se vydali touto cestou. Viz má účast v médiích či přednášková činnost.

Na klientech a jejich zvířatech mi záleží

Vždy dělám pro klienta maximum. Jen tak si totiž můžu jít večer lehnout s klidnou hlavou.

Přestože v práci používám především hlavu, hlavní motivaci získávám z lásky ke zvířatům i lidem.

📧 Napište mi:

Přesunout se na začátek