Behaviorální workshop: Eutanázie jako dobrá smrt

Eutanázie v překladu znamená „dobrá smrt“*. A vaším cílem by mělo být toho u svých pacientů skutečně dosáhnout.

Dnes víc než kdy jindy velmi záleží na tom, jak úkony – a zvláště eutanázii – zvládnete, a to především lidsky. Navíc během práce pro mé klienty, ale i při rozhovorech s veterinárním personálem téma truchlení koček vyvstává stále častěji. Pojďte s dobou – vyrazit můžeme spolu.

Pojďme se sejít a probrat:

✅ Jak eutanázii zorganizovat pro maximální prospěch klienta i pacienta
Jak truchlícího klienta podpořit v těžkých chvílích – a kam ho případně odkázat pro další podporu
Jak probíhá truchlení koček a jak se to může zkomplikovat – a co doporučit

Proto spolu v rámci jednoho dopoledne či odpoledne absolvujeme:

Přednášky na zmíněná témata [cca 2 hod]
✅ Case Studies aneb rozbory reálných případů [cca 1,5 hod]
Besedu, kde můžeme probrat vaše případy a prodiskutovat co vás zajímá. Pokud se budete cítit bezpečně, můžete sdílet i zkušenosti s vlastním truchlením [cca 1 hod]

Foto z besedy o truchlení koček z cyklu Behaviorální medicína pro ČAVS
Právě téma truchlení s posluchači z řad veterinárních lékařů i sester
rezonovalo nejvíce.

Kdo na vás bude mluvit?

Jmenuji se Bc. Kateřina Štiblická, MSc. a práci kočičí behavioristky se věnuji na plný úvazek. Na základě doporučení spolupracuji s veterináři, a publikuji články v časopisu Naše kočky a pravidelně vystupuji v médiích. Mentoruji studenty i profesionály z oboru.

Jsem také první Češkou, která tento magisterský obor – klinické chování zvířat – vystudovala v britském Lincolnu. Učila jsem se přímo od Daniela Millse, předního evropského odborníka a autora mnoha vědeckých a odborných publikací (BSAVA a další).

Více se o mně dozvíte třeba z médií (Show Jana Krause, DVTV a další), anebo ideálně v rubrice O mně.

Zároveň jsem absolventkou psychologických akreditovaných kurzů od Linky bezpečí, a mohu s Vámi proto sdílet jak jednat s člověkem v akutní krizi, jak s ním navázat efektivní komunikaci a kam jej případně odkázat pro další pomoc.

Co na mé přednášky říkají ostatní?

Veterinární ordinace Blansko: „Seminář byl vynikající“

I přes dlouholetou praxi musíme říct, že jsme se na semináři dozvěděli věci, které se ve škole rozhodně neučí. Měl jsem hned několik „aha momentů“, a věřím, že nabyté vědomosti využijeme v praxi. Kačka poutavá a hlavně zábavná, a nikdo z nás se přitom nedíval na hodinky, kdy už bude konec. Naopak, dalo by se ještě probrat spousta témat. Těšíme se na další setkání!
MVDr. Jiří Bárta (web)

Foto ze semináře pro Veterinární ordinaci Blansko:
Probereme to, co za chováním koček skutečně stojí. Nevyhneme se tedy boření některých mýtů, třeba že kočky nemají kapacitu truchlit…

Přednáška pro studenty Univerzity Karlovy: „Klade důraz na přesnost a uvádění zdrojů.“

Z prezentace bylo znát, že klade velký důraz na přesnost a uvádění zdrojů. Připojuje zkušenosti z praxe a kritický pohled na věc, a podporuje v tom i posluchače. Pozorně naslouchá zpětné vazbě a dotazům, na které je pak schopna svižně reagovat.
PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D. (tel.: 777 942 411)

Vetcamp, pořádalo Vetino Jaggy Praha (2021 i 2022): „Studenti si téma i přístup Katky chválili.“

Její přednáška o možnostech řešení problémového chování koček byla velmi přínosná.
MVDr. Anna Šrenková

Foto z Vetcampu 2022:
Dávám si záležet na tom, aby se posluchači nejen něco dozvěděli,
ale také aby se uvolnili a pobavili. Nemůžu vám úplně slíbit, že se u truchlení pobavíte, každopádně pravdou zůstává, že na mých přednáškách a besedách se nespí!

Kde workshop probíhá?

Na Vaší klinice, případně v prostorech v dojezdové vzdálenosti.

Veterinární kliniky totiž obvykle nemohou postrádat více členů „posádky“ na delší dobu, a dojíždění do jiného města proto situaci komplikuje. Přijedu tedy já za vámi.

Výhodou je také maximální soukromí, na workshopu nebude vaše konkurence, a můžete se tedy ptát i sdílet opravdu otevřeně.

Jak si workshop objednat a kolik stojí?

Objednávku či dotazy (které moc ráda zodpovím) mi můžete poslat na email (katerina@kocicipolepsovna.cz) či mi rovnou zavolejte (723 616 120).

Obvyklá cena při počtu 12 a méně účastníků v prostorách klienta je 11 000 Kč. Cena zahrnuje také tisk materiálů, které si posluchači odnesou pro pozdější využití.

Cena se odvíjí od:

  • počtu účastníků (pro více než 12 účastníků bude vyšší)
  • místa konání (u Vás na klinice v Praze nebo mimo město, příp. při nutnosti zajistit prostory či přespat na hotelu)
  • dalšího využití akce (např. kromě vzdělání zaměstnanců také pro marketing firmy atp.)
  • a případných dodatečných nákladů.

Moc se těším, až se setkáme! 🖐️
Bc. Kateřina Štiblická, MSc.

* Zdroj úvodního citátu: Fogle, B. (1981): Attachment-euthanasia-grieving. In B. Fogle (Ed.), Interrelations between people and pets (pp. 331–343). Springfield, IL: Charles C. Thomas.

Přesunout se na začátek