Výbíráme kočku: Záleží na pohlaví?

Při rozhovoru pro Radiožurnál jsem dostala zapeklitou otázku: Závisí chování kočky na pohlaví? V duchu jsem si jen řekla „Jejda!“, protože tohle je téma rozhovoru tak na týden, ne na minutu. Spokojila jsem se tedy se závěrem, že ne, pokud je vykastrovaná. Jistě ale tušíte, že to není pravda ve všech případech, avšak obecně to skutečně platí. Proč?

„Chování koček a vzájemný vztah pak ovlivňuje celá řada faktorů.“

Myslím tím především chování kočky v domácnosti, které je v mé práci relevantní. Kéž by chování, které své kočky dostanete, záviselo čistě na pohlaví! Bohužel hraje roli víc věcí. Tak třeba:

Seznamování koček: vlastní zážitky z mládí a v průběhu života

Zážitky a zkušenosti během tzv. „senzitivní periody“, tedy v období mezi 2-9 týdny věku kočky, silně ovlivňují kočku po zbytek života. Záleží spíše na kvalitě, než na četnosti zkušeností, a proto když se kotě naučí, že ho každé ráno přichází vyděsit pes, na psi si zajisté zvykne hůře, než když je mu párkrát představen pozitivně.

Úspěšnost seznámení koček závisí na celé řadě faktorů.

Zde se také kočka učí navazovat sociální vazby. Je však jasné, že pokud je poté jediným mazlíčkem 5 let v kuse a má za sebou tedy na (pozitivní) zkušenosti s jinými kočkami život poměrně chudý, v praxi už pak příliš nesejde na tom, zda bude novou kočkou samic či samice.

Ponaučení: Pouhým řešením, zda dáváme dohromady samici a samce či kočky stejného či opačného pohlaví si nezajistíme dobrý výsledek. V tomto ohledu tedy na pohlaví skutečně nezáleží.

Mají kočičí samci raději ženy?

Kočky obecně preferují ženy – nejspíš proto, že častěji vystupují v roli pečovatelů, a kočka od nás samozřejmě pozornost, jídlo a další přirozeně žádá. Také na ně častěji mluvíme… A na tom pak záleží mnohem víc, než na pohlaví kočky. Jistě ale existují osobní preference. Sama jsem měla pevná pouta jak se samci, tak se samicemi.

Ponaučení: Na čem totiž záleží mnohem více je, jak dokážete společně pracovat na vzájemném vztahu, ne na tom, zda je blízkou duší samička či sameček.

Bude kocour vždycky značkovat?

Zážitky z chovných stanic mluví jasně – ne každý nevykastrovaný kocour značkuje, ale pokud se tak děje, je prostě nutné se s tím psychicky srovnat. Koneckonců skutečně mají větší tendence k tomuto přirozenému chování, než samice… avšak i ty značkují.

☝️ Pozor: Kočky neznačkují pouze močí. Dělají to i za pomoci škrábání, a zvláště ve skupinách koček může být intenzivní škrábání nábytku znamením, že něco neklape. Více zde.

Ale minimálně u nás je většina koček-mazlíčků vykastrována. Bohužel, tendence pro značkování nesídlí v pohlavních žlázách, ale především v mozku, a neslouží jen k demonstraci vlastního pohlaví, ale ke komunikaci s jinými kočkami. Kočka tedy může začít značkovat, ať už je vykastrovaná či ne, a ať už jde o samce či o samici. Často se značkování rozvíjí z důvodu stresu.

☝️ Více se o značkování kastrátů dočtete zde.

Ponaučení: Značkování koček, a zvláště těch vykastrovaných, mohou spustit vnější podmínky. Zde tedy na pohlaví v praxi opět nezáleží. Je totiž třeba starat se o pohodu kočky obecně, jen to je nejjistější prevence problémů.

Jsou kocouři dominantnější?

Sousloví „dominantní kočka“ a jeho použití v praxi je problematické – jako dominantní z mé zkušenosti lidé označují spíše kočky vystresované, nezřídka také kočky s jinými problémy. Zkrátka… dominance u koček je velmi nepochopené téma, termín je používán nevhodně, a sama se tomuto termínu vyhýbám, seč můžu.

Proč? Protože je toto slovo používáno především, pokud se bavíme o soužití koček ve skupině. Kočky za určitých podmínek dokáží žít ve skupině, a dokonce si samy dokáží nastavit rovnováhu. V takové rovnováze prostě všechno „nějak“ funguje, bez nutnosti násilí a dalších problémů. A to v praxi platí jak pro „stejnopohlavní“, tak i kombinované skupiny koček.

Ponaučení: Pokud tedy máte pocit, že se Vaše kočky perou, a ten „samec je velmi dominantní“, a samice „nesnesou jedna druhou“, pak vězte, že Váš problém netkví v rozdílnosti pohlaví, ale zkrátka se potýkáte s problémem mezi kočkami.

Slovo závěrem

Jedná se opět pouze o krátký výčet. Jistě je Vám ale jasné, co se Vám snažím říct – v praxi na pohlaví koček skutečně nesejde. Na čem záleží chování kočky především je její pohoda. Klidné, spokojené a vyrovnané zvíře dokáže žít v míru s okolním světem. Pokud se tak kočka necítí, ani pohlaví jí nepomůže…

Výbíráme kočku: Záleží na pohlaví?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek